:: Tjänster

Kvalitet och service
Vi har 30 års erfarenhet av småhusbyggnation. Försäljning av monteringsfärdiga trähus, även tillbyggnader. Stomrest, snickarfärdigt elller totalentreprenad.

Vi ombesörjer även:
• Grundläggning
• Elinstallation
• VVS-installation
• Målningsarbeten