:: Om företaget

Mitt namn är Lars Engström och jag har verkat som egen företagare inom byggbranschen sedan 1976. Jag utför huvudsakligen nyproduktion av villor, även om- och tillbyggnader. Jag representerar och är säljare åt Hedlunds Hus AB / Bra Hus, Larsson Hus isolertimmer. Under åren har jag kunnat uppfylla många familjers och enskilda personers dröm om ett eget hus.

Jag kan hjälpa Dig med allt som har med bygget att göra, såsom ritningar, kontakt med byggnadsnämnder och ansökningar.

Jag hjälper dig med grundarbete till nyckelfärdigt hus i samråd med andra underentreprenörer.

Du kanske vill göra delar av snickeriarbetena själv. Då kan jag t.ex. bara stå för stomresningen av villan.

Vi har byggklara tomter.

Länkar:
Bra Hus från Hedlunds AB